Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den zdraví 2023

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. dubna 2023 v 0:00

Platnost do: 30. dubna 2026 v 23:59

 

Pedagogové kutnohorské Masaryčky pořádají pro své žáky řadu projektových dní v průběhu celého školního roku. Ve středu 5.4. pro ně připravili Den zdraví. Žáci II. stupně si poslechli základní informace o zdravém životním stylu, civilizačních chorobách i významu preventivních lékařských prohlídek. Zabývali se osobní hygienou, skladbou pestrého jídelníčku, nebezpečností užívání návykových látek. Deváťáci dostali „školení“ ohledně bezpečnosti a předcházení úrazů při různých činnostech. Všechny třídy si se záchranáři ČČK vyzkoušely poskytování první pomoci - resuscitaci, zástavu krvácení a ošetření zlomenin.  Umět správně zavolat a spolupracovat s dispečinkem záchranné služby se děti učily pod vedením záchranářů z dispečinku Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Tým duševního zdraví z Eduzměny poradil žákům 7.ročníku se zvládáním osobních potíží. Všechny aktivity žáky vedou k zodpovědnému přístupu ke zdraví a správnému řešení krizových situací. Velké díky patří všem, kdo se ke kantorům připojili, aby pro žáky udělali den ještě zajímavější. 

Přílohy

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg