Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Informace o projektu

Vloženo: 14. května 2018

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg