Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

VÍTĚZNÁ TEČKA ZA SAZKA OLYMPIJSKÝM VÍCEBOJEM …

Vloženo: 29. června 2016

autor Mgr. R.Jásek
…byla napsána v úterý 28. června v pražském obchodním centru QUADRIO, kam byli pozváni zástupci šestnácti nejúspěšnějších základních škol z ČR, aby zde převzali z rukou představitelů Českého olympijského výboru (sportovní ředitel a dvojnásobný olympijský vítěz           Martin Doktor, generální sekretář Petr Graclík, marketingový ředitel Marek Tesař) odměny za letošní ročník SAZKA Olympijského víceboje.
Naše škola, která se pravidelně účastní tohoto projektu již od pilotního ročníku, letos zaznamenala největší úspěch. Kromě stoprocentního zapojení všech žáků jsme uspěli i ve dvou doplňkových úkolech (výtvarném a o zdravé výživě). Bodový součet 117,1 b.               (z maximálního počtu 120 bodů) nás vynesl v kategorii škol nad 450 žáků na 1. místo v kraji i v ČR a na celkové 3. místo v ČR bez rozdílu počtu dětí. Skvělé umístění je spojené s finanční odměnou 50.000 Kč na nákup pomůcek pro tělesnou výchovu.
Poděkování za výborné umístění patří především vám - dětem a nelze opomenout  i mnohé pedagogy, kteří mají na úspěchu také svůj podíl.
Projekt SAZKA Olympijského víceboje bude pokračovat i v příštím školním roce. Věříme, že se opět všichni zapojíte. Hezké prázdniny!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.