Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Malá návštěva

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 29. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

Dnes nás navštívily děti z MŠ BENEŠOVA II s pí učitelkou Krátkou. Přišly si prohlédnout dokončenou první etapu úpravy školního dvora. Na přístupové cestě k jídelně viděly, co se děje s rostlinami před zimou. Zblízka si prohlédly hmyzí a motýlí útočiště a na obrazových tabulích dokonce již samy poznaly některé zástupce hmyzí říše. Už se těšíme na další návštěvu, kdy děti uvidí rostliny růst a kvést.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.