Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závislosti v 6. ročníku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. května 2023 v 0:00

Platnost do: 31. května 2025 v 23:59

V úterý 2. května nás svou návštěvou poctila Ing. Jana Maksymová, která v 6. třídách vedla besedu na téma závislosti. Představila našim žákům svůj osobní příběh, následně seznámila žáky s rozdělením závislostí dle jejich užití, graficky předvedla fáze závislého jedince, jež doplnila o konkrétní charakteristiky, jimiž závislý člověk prochází. Nabídla našim žákům možnosti léčby ze závislostí a doporučila vhodná centra, na něž se mohou žáci obrátit v případě potřeby. Poukazovala na možnost volby, ale i potřebu komunikace, které jsou v problematice závislostí dost důležité. Děkujeme za čas, který nám věnovala i zkušenosti o které se podělila.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg