Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Skrytá nebezpečí internetu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. března 2020 v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

V úterý 3.3. a ve středu 4.3. se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili preventivního programu "Skrytá nebezpečí internetu." Dozvěděli se, jakým způsobem by se měli chovat, aby pro ně bylo prostředí internetu co nejbezpečnější.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.