Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

reKLAMa

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 17. října 2022 v 0:00

Platnost do: 31. října v 23:59

Žáci devátých ročníků se v rámci předmětu Výchova ke zdraví zúčastnili besedy, která nesla název reKLAMa. Konala se v pátek 14.10. v prostorách městské knihovny v Kutné Hoře. Žákům měla přiblížit hlavně mediální gramotnost a upřesnit rozdíly mezi pojmy fake news, hoax, dezinformace, misinformace, malinformace, ale i billboardy, bannery, roll ony a jinými. Žáci také měli možnost diskutovat o svých názorech a argumentovat, což mohlo podpořit i jejich komunikační schopnosti. Vzhledem k propojenosti reklam se sociálními sítěmi si i sami žáci začali uvědomovat různé zákonitosti na reklamním trhu a téma této besedy se tak stalo velmi aktuálním. 

 

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg