Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prevence rizikového chování ve 2. ročníku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. ledna 2020 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

V pondělí 20.1. navštívil děti ze 2.ročníku slon Hugo s holčičkou Aničkou a paní lektorkou Terezou Bukovičovou, aby si společně povídali o správném mezilidském chování v rodině i ve třídě. Učili se, jak být dobrým kamarádem, co je to žalování a šikana, proč je důležité si pomáhat a používat kouzelná slovíčka. Na závěr si děti své znalosti procvičily s pracovním listem.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.