Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prevence rizikového chování 2. ročník tentokrát na téma Všichni jsme stejní

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. března 2020 v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

S paní lektorkou Terezou Bukovičovou jsme si tentokrát povídali o rozdílech mezi lidmi a hlavně o chování k lidem s různými odlišnostmi, o tom, že správného kamaráda si nevybereme podle barvy kůže ani podle oblečení.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.