Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Páťáci v knihovně – téma: Bezpečný internet

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. listopadu 2022 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu v 23:59

Žáci pátých tříd navštívili Městskou knihovnu. Tentokrát nás zajímal program Bezpečný internet.

Cílem této besedy bylo žáky seznámit s návyky pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií.

Interaktivní komiks: Příběh Báry žáky provedl tématy jako digitální identita, digitální stopa nebo kyberšikana. Žáci se stali součástí fiktivního třídního příběhu, viděli, jakým způsobem kyberšikana probíhá a jak je možné ji řešit. 

Víme, co je digitální stopa a jaká rizika jsou s ní spojená. Víme, co je kyberšikana, jaké může mít příčiny a důsledky a v neposlední řadě dodržujeme bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digi­tálními techno­logiemi.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg