Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Moderní je nekouřit

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. března 2020 v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

V rámci primární prevence proběhl na naší škole v obou třídách 4. ročníku preventivní program s názvem " Moderní je nekouřit ". Všichni si uvědomujeme , jak nebezpečné je kouření pro naše zdraví. Velmi ohrožené jsou děti kolem deseti let. To je věk, kdy podle průzkumů nejčastěji začínají s kouřením. Důležité je, aby děti byly dostatečně a včas informované a s kouřením ani nezačaly. Během programu se žáci dozvěděli mnoho informací o vlivu kouření na zdraví a psychiku člověka. Vyjadřovali své názory na kouření a důsledky, které plynou ze závislosti na kouření. Program byl pestrý, zajímavý a poučný. Snad i přispěl ke snížení počtu budoucích kuřáků. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.