Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Beseda pro 6.ročníky

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 3. března 2020 v 0:00

Platnost do: 31. března 2027 v 23:59

V pondělí 2.března absolvovali žáci 6.tříd výchovně vzdělávací besedu o dospívání. Chlapci se zúčastnili bloku s názvem "Na startu mužnosti." a dívky části "Adam a Eva, aneb nejsme stejní."

Paní lektorka A. Blažková pohovořila o tělesných a duševních změnách v období puberty, hygieně v období dospívání a nebezpečí internetu pro teenagery.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.