Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Známe nejlepší sběrače starého papíru naší školy!

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. září 2023 v 0:00

Platnost do: 30. září 2025 v 23:59

Nejvíce kilogramů v loňském školním roce nasbírala žákyně současné 8.A Viktorie Vohanková. Na druhém místě se umístila Leontýna Bartoňová ze 4.A a krásné třetí místo obsadil Damian Hudec taktéž z 8.A. Poukázky do knihkupectví a sladkou odměnu jim dnes předala paní ředitelka a hlavní organizátorka sběru papíru paní učitelka Koudelková.

Všichni zapojení žáci svým (i malým) množstvím starého papíru pomáhají získat finanční prostředky do rozpočtu SRPDŠ. Z tohoto fondu se spravedlivě všem žákům školy proplácí odměny, drobné dárky za soutěže a aktivity, proplácí jízdné, pitný režim ve školní družině atd.

Přemýšlejte tedy o svém přispění a zapojení do letošních sběrů papíru! Termíny vám brzy sdělíme.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg