Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Masaryčka zpívala koledy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. prosince 2022 v 0:00

Již několik dní se z oken ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora linuly tóny známých koled a vánočních písní, vyráběly se vánoční dekorace, chystal se „živý betlém“. Společné nadšení žáků, pedagogů i rodičů vyvrcholilo ve středu 7.12.2022 v podvečer v parku před školou. Sešli jsme se v tomto adventním čase, abychom si společně zazpívali, a připojili se tak k celorepublikovému projektu Česko zpívá koledy. Každý ročník měl připravenou jednu píseň, kterou společně předvedl na schodech do budovy, představilo se i několik sólistů. Návštěvníci si mohli zakoupit na vánočním jarmarku drobné dárečky a vánoční dekorace, občerstvit se u stánku s horkým čajem a vánočkou. Jsme rádi, že jsme se po dlouhém čase sešli v tak hojném počtu a podařilo se nám vykouzlit na tvářích všech příchozích milý úsměv.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Nadačnímu fondu Eduzměny a SRPDŠ  za finanční podporu této akce, Knihovně Kutná Hora za zapůjčení prodejních stánků. Také moc děkuji všem kolegům za spolupráci, všem rodičům, kteří nám pomáhali s přípravami, a všem žákům za aktivní zapojení do celé akce.

Přílohy

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg