Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Družina na zahrádce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 28. ledna 2020 v 0:00

Platnost do: 31. ledna 2027 v 23:59

Žáci z 1.oddělení školní družiny v rámci celoročního pozorování přírody v okolí školy navštívili novou část školní zahrady. Měli za úkol sledovat rostliny, hmyz a ptactvo v zimním období. Snažili se vypozorovat, jaký mají vliv změny teploty, sníh a led, kterých je zatím pomálu, na jejich vzhled a aktivitu.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.