Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ukončení soutěže žákovského parlamentu

Vloženo: 21. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

S koncem školního roku se sešli zástupci tříd za účelem rozloučení se před prázdninami a ukončení  soutěže „Poznej Kutnohorsko“. Z více jak čtyřiceti odpovědních lístečků vylosovali pět zapojených spolužáků, kteří byli odměněni drobnou sladkostí. Patří mezi ně Filip Janeček z 8.B, Simona Netíková z 9.B, Martin Chlumský a Petr Zvěřina ze 6.A, Josef Batěk z 9.B a Aleš Melecha z 8.A.

Děkujeme všem za zájem o soutěž, prokázané znalosti krás Kutnohorska. Těšíme se na setkání v novém školním roce!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.