Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prosincový barevný den

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2024 v 23:59

V předvánočním čase se snad ani nemohli žáci v žákovském parlamentu rozhodnout jinak. Tématem prosincového tematického dne se staly Vánoce, advent, čerti, andělé a Mikulášové. Všem zapojeným učitelům, dětem a rodičům děkujeme za zpříjemnění výuky a atmosféry v naší škole.

Mezi nejaktivnější třídy, tzn. třídy, kde se do zapojily všechny děti, dnes patřily třídy: II.A, II.B, IV.A, V.C, VI.B. Pro děti budou připraveny sladké odměny.

Následující barevný den stanoví zástupci tříd ve školním parlamentu při čtvrteční schůzce, brzy budete tedy informováni.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.