Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předání dárku od vedení Města

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

Žáci všech kutnohorských základních škol se zapojili do zdobení vánočních stromů a stromečků v našem městě. Můžete je při procházce potkat na několika místech. Ten náš „z  Masaryčky“ najdete na Václavském náměstí přímo před obchodem se sportovními potřebami, další menší krášlí vstup do budovy radnice ve Vlašském dvoře.

Vedení města ocenilo práci a kreativitu družinových dětí i jejich paních družinářek. Jako poděkování jsme obdrželi nádherný velký dárek plný překvapení a k tomu kupu sladkostí a drobných pozorností.

Věříme, že děti ozdobením stromečků přispěly k navození vánoční pohodové atmosféry. Za všechny zapojené děti a jejich družinářky přejeme krásné Vánoce!

Družina, žákovský parlament

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.