Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Novinky v žákovském parlamentu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

Školní akvárko má svoje stálé pečovatelky  Elišku Ptáčkovou a Bára Kubálkovou.

Pro žáky se připravuje velká soutěž v poznávání zajímavých lokalit Kutnohorského okresu.

Dne 25. září se uskutečnila první letošní Rada žákovských parlamentů ve Vlašském dvoře. Zástupci jednotlivých škol shrnuli svou práci v loňském školním roce a stanovili si priority pro ten letošní. Náš delegát z devátého ročníku Lukáš Martin se stal členem užší pracovní skupiny, která má za úkol zorganizovat jarní studentský majáles.

Všechny kutnohorské školy čeká hlasování o návrzích městských projektů v hodnotě 50tis. Kč a 150tis. Kč. Ředitelé jednotlivých škol opět uvolní 20tis. Kč pro žákovské projekty zlepšující prostředí na jednotlivých školách.

Do všech akcí se zapojí i žáci naší školy. Přemýšlejte proto, milí žáci, nad návrhy pro obě kategorie!

  • Projekt pro naši školu za 20tis. Kč – zlepšení společných prostor školy na I. i II. Stupni. Své návrhy překládejte svým zástupců do žákovského parlamentu. Termín do 16.10. , poté zahájíme přípravy k prezentacím projektů na nástěnce u chemie a budeme hlasovat.
  • Projekt pro město tzv. „malý“ za 50tis. Kč a „velký“ za 150tis. – nápady stačí do konce října.

 

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.