Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vánoční detektivka ve 3.A aneb Vánoce v ohrožení

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2023 v 23:59

Unesli Ježíška! Tak tato zpráva na nás čekala v naší Andělské schránce dne 30.11. Nebeská detektivní kancelář nás požádala o spolupráci, abychom pomohli najít Ježíška. Pozemské děti jsou totiž v tomto směru velmi užitečné vzhledem k vysoké vnímavosti. Pokud se tak nestane, Vánoce jsou ohrožené a nemusely by vůbec být. Takto to samozřejmě malí detektivové ve 3.A nemohli nechat a pustili se společně s hlavním vyšetřovatelem Kornielem do pátrání. Zjišťujeme, zda do únosu nejsou zapojeni čerti z pekelného podsvětí. Očitými svědky byli oslík a volek, ale ti nám svým Í -Á a BŮ BŮ moc nepomohli. Zatím jsme se pokusili sestavit tzv. identikit a podařilo se nám sejmout otisky několika pozemšťanům, protože pachatel nechal na jesličkách otisky prstů. Ozval se nám první svědek, svatá Barbora a víme, že pachatel byl vysoký v dlouhém plášti. Na pomoc nám přispěchali tajní agenti v sestavě Mikuláš, čert a anděl. Pokud je tedy neděli potkáte, velice vás prosíme, neprozrazujte jejich tajné krytí a chovejte se jako obvykle. Pomůže nám to v dalším vyšetřování. Děkujeme. O dalším pátrání vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.