Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

5.B - Mgr. Iveta Balánová

  • Superadministrátor

Vloženo: 27. srpna 2020 v 9:14

Školní výlet 5.A a 5.B - Páťáci v zábavném parku Mirakulum

Školní výlet 5.A a 5.B - Páťáci v zábavném parku Mirakulum

Vloženo: 27. června 2021 v 14:11

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Mgr. R.Jásek, Mgr. I.Balánová

Páťáci mezi bylinkami

Páťáci mezi bylinkami

Vloženo: 18. června 2021 v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Mgr. I.Balánová

Projektový den v 5. třídách

Projektový den v 5. třídách

Vloženo: 24. května 2021 v 6:32

Platnost do: 31. května 2025 v 23:59

Mgr. I.Balánová, Mgr. R.Jásek PŘIDANÉ FOTKY Z 5.B

Sedlecké proměny

Sedlecké proměny

Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. září 2020 v 23:43

Platnost do: 30. září 2027 v 23:59

Mgr. I.Balánová, Mgr. R.Jásek

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.