Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Tělesa ve 3.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

V hodinách geometrie se učíme o geometrických tělesech, a tak jsme se rozhodli, že si je vymodelujeme. Jako pomůcky jsme použili modelínu, párátka, špejle, ale i stavebnici. Také jsme z malých krychlí za určitých pravidel skládali různé stavby. Tyto aktivity nás moc bavily, určitě se k nim zase někdy vrátíme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.