Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Tajemná Kutná Hora - 3.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2024 v 23:59

Takový byl název vycházky, na kterou jsme se v pátek vydali (žáci 3.B), abychom si připomenuli a novými historickými poznatky o našem městě doplnili učivo Prvouky.

Cesta začala u chrámu sv. Barbory, kde na nás čekal pan průvodce. Dozvěděli jsme se například, co to jsou chrliče vody, proč mají podobu nestvůr nebo podobu lidských či zvířecích postav. Na terase před Jezuitskou kolejí jsme obdivovali soubor 13 soch z 18. století. Následovaly zastávky u nejslavnějšího kutnohorského dolu Osel a Hrádku. Už víme, co si představit pod významem slov pregéř, štola, mincmistr, prubíř, alchymista, mlátek, nebo propírání. Další zastávkou se stal Vlašský dvůr, bývalý královský palác a mincovna, kde se razil český groš. Víme, komu patří sochy naproti Vlašskému dvoru, čím se zabývá numerologie, kdo to byl astrolog, co znamená slovo elixír. Odtud jsme se přesunuli na Palackého náměstí, kde vycházka končila. Na informačním panelu jsme si ukázali celou naši trasu a také podobu kutnohorské radnice, která zde stávala, než při požáru města v roce 1770 lehla popelem.

A nyní se můžeme s chutí pustit do vypracování úkolů v pracovním listu a vše, co jsme se během naučné vycházky dozvěděli, si opět připomenout.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.