Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Stromy a keře ve 2.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. října v 12:07

„Na stejné Zemi co my, bydlí tu s námi stromy,

mlčí a hledí si svého listíčka zeleného.“

 

Po celý týden nám vyučováním prolínají stromy a keře - učíme se je poznávat, rozlišovat, malovat, čteme a zpíváme o nich, plníme úkoly v pracovních listech, sešitech i na interaktivní tabuli. Moc nás bavilo navlékání jeřabinových náramků, náhrdelníků a čelenek. Naše snažení vyvrcholilo programem sdružení Pod horami na Kačině, kde jsme se také od paní lektorky Lišofské Rosické dozvěděli mnoho zajímavostí z teorie, ale hlavně v praxi v zámeckém parku. Den stromů 20.10. jsme tak důstojně oslavili.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.