Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společnou cestou se 4.C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 5. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

5.10. proběhla první část projektu pod názvem „Společná cesta“.

Lektoři paní Iva a pan Petr seznámili žáky s pojmy tolerance, diskriminace,

empatie, to zn. umět se vcítit do jiného člověka a porozumět mu.

Po celou dobu lektoři vedli žáky formou skupinové práce, pomocí her,

kresby a návodných otázek k přemýšlení a vyjádření svého názoru.

Žáci pochopili, že každý člověk nemá v životě stejné možnosti.

Beseda byla velmi zajímavá a přínosná pro všechny účastníky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.