Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společná cesta (3.část) – třída 4.C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 9. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

8.11. se žáci zúčastnili závěrečné části besedy „Společná cesta“. Cílem poslední hodiny bylo shrnutí veškerých poznatků z této akce. Beseda začala krátkým procvičením a protažením. Poté následovalo rozdělení dětí do skupin a probíhala hra otázek a odpovědí. Jeden žák ze skupiny vždy zapsal získané informace na arch papíru. Po skončení hry došlo k předání a vysvětlení poznatků ostatním žákům.  Závěrem všichni účastníci vytvořili kruh a pomocí doprovodné hudby vyjadřovali své názory.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.