Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ryby a sedmáci

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

V tomto týdnu proběhly první laboratorní práce z přírodopisu v sedmém ročníku. Žáci si ověřili a doplnili své teoretické znalosti o rybách. Pozorovali, jak ryby při pohybu ve vodě používají jednotlivé typy ploutví. U šupiny se pokoušeli určit stáří ryby s pomocí mikroskopu nebo lupy. V posledním úkolu se zaměřili na rozdíly mezi jednotlivými sladkovodními rybami.

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.