Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podzimní království v 1.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 20. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

V úterý 19. 10. prožily děti z 1.B svůj první projektový den na téma“ Podzim“.

Vyzkoušeli jsme si práci ve skupinách a nejrůznější úkoly nám připomněly všechny znaky podzimu: všichni se aktivně zapojili do přípravy podzimní výstavy, s padajícím listím jsme uvolňovali ruku pro psaní, k modelování písmen jsme využili kaštany. Podzimní ovoce a zeleninu jsme poznávali zrakem, chutí, čichem i hmatem. Sklízení jablíček jsme spojili se čtením, pouštění draků zase se zpěvem písničky. Podzimní počasí a odlet ptáčků do teplých krajin nám bude připomínat naše společná práce, kterou jsme si následně vyzdobili třídu. Na závěr celého dne jsme shlédli pohádku Chaloupka na vršku.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.