Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Páťáci na Kačině

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září 2021 v 0:00

Platnost do: 30. září 2023 v 23:59

Páťáci na Kačině

Mgr. I.Balánová, Mgr. P.Koudelková

V úterý 7.9. se páté třídy postupně vydaly na exkurzi do zámku Kačina. Po třídách jsme se nejprve seznámili s historií krásného empírového zámku. Poté jsme si prohlédli prostory zámecké knihovny. Její součástí jsou okované dveře, které nás zavedly do zámecké lékárny. V zámecké kapli jsme se prošli kulisami, které jsou vzpomínkou na filmové natáčení a dnes jsou součástí výstavní sině. V zámeckém divadle jsme mimo jiné obdivovali zachovalé ručně malované kulisy. Vyzkoušeli jsme si divadelní akustiku a společně si na jevišti zazpívali vybranou písničku. Dále jsme se přesunuli do zajímavých prostor zámecké kuchyně a konírny. Nakonec jsme navštívili nově vybudovanou učebnu, ve které jsme si i zasoutěžili, a do které se těšíme na nové výukové programy, které pro nás spolek Pod Horami připraví.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.