Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Měřím, měříš, měříme ve 2.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2023 v 23:59

Při seznamování se základními fyzikálními veličinami a jejich jednotkami nás moc baví práce s názornými pomůckami a sami si zkoušíme provádět některá jednoduchá měření a pozorování. Již jsme se seznámili s měřením hmotnosti, délky, objemu a teploty.  

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.