Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Lapbook ve 3.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 26. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Před blížícím se státním svátkem, kdy si připomínáme vznik samostatného Československa v roce 1918, jsme si zopakovali základní informace o naší zemi. Protože k pojmům o vlasti patří i hlavní město, kraj a obec v níž žijeme, zahrnuli jsme do výroby jednoduchého lapbooku i tyto pojmy. Zopakovali jsem si tak znalosti o památkách Prahy a našeho města, některé kutnohorské pověsti a pracovali jsme s mapami.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.