Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historické okénko 5.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Děti z 5 A si připomněly význam státního svátku 28. října. Dozvěděly se podstatné informace o tomto dni.  Zhlédly několik videí s historickými fakty, zahrály si na detektivy, seznámily se s významnými jmény tohoto data a vyluštily křížovku. Na závěr navrhly svoji vlastní státní vlajku a všem objasnily její význam. Celý program zakončily hrami s tématikou ČR. Páťáci tedy již bezpečně vědí, kdo to byl T.G. Masaryk, ale i E. Beneš, M. Štefánik, vědí více o české hymně, vlajce i mapě první republiky a jejím národnostním složení. Nyní si můžeme užít státní svátek s plným vědomím našich dějin.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.