Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Happy Halloween v 5.C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

3. listopadu se do 5.C odvážili vstoupit jen ti nejstatečnější. Třída se totiž hemžila spoustou podivných bytostí. Naštěstí se z nich vyklubaly děti, které se oblékly do strašidelných kostýmů a během celého dopoledne se podrobněji seznamovaly s anglosaským lidovým svátkem zvaným Halloween. Nejdříve se ve dvojicích ponořily do halloweenského čtení, které jim přiblížilo historii tohoto svátku a způsob jeho slavení v anglicky mluvících zemích. Také si vyzkoušely koledu s tradičním pořekadlem Trick or treat. Osvojenou halloweenskou slovní zásobu prověřily souboje dvojic ve hře pexeso. S chutí si zazpívaly písničky Five little pumpkins a Spooky scary skeletons. Díky zajímavým videím získaly představu, jak tento svátek prožívají děti v Americe. Nechyběly pracovní listy, běhací diktát a tradiční hra Bobbing for apples, kdy se odvážlivci snažili bez jakékoli pomoci rukou vylovit z vody jablka pevným stiskem zubů. Celé dopoledne také zpříjemnila spousta vynikajícího halloweenského pohoštění a sladkostí.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.