Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dýňobraní v 1.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

V úterý 2.11. jsme v 1.A prožili další společné projektové dopoledne. Tentokrát bylo zaměřené na Halloween a Dušičky.  Dva zcela odlišné svátky, které ale mají stejné kořeny…

… Tyto svátky totiž pochází z dávných dob, kdy naše území obývali Keltové. Noc z 31. října na 1. listopad slavili jako konec léta i celého roku. Keltové tehdy věřili, že v tento den se protíná svět živých a mrtvých. Byla to nejmagičtější noc v roce. V některých zemích se dodnes slaví jako Halloween 31.10.. V osmnácti zemích Evropy se tato keltská tradice udržela jako Památka zesnulých – Dušičky, které i my slavíme 2.11…

Ve třídě jsme si vysvětlili, co to vlastně Dušičky a Halloween jsou, jaké jsou jejich tradice, zvyky a symboly. Celé dopoledne jsme pak všechny činnosti věnovali právě těmto dvěma svátkům. Zahráli jsme si dýňovou opisovačku, hledali jsme halloweenské symboly, se kterými jsme pak tvořili příklady, a také jsme zavzpomínali na naše blízké zesnulé, kterým jsme v lucerničce zapálili svíčku. A jelikož byl projekt nazván Dýňobraní, dýní byla plná třída smiley. Ze všech dýní jsme si nakonec vyrobili strašáčky, kteří nám budou ještě chvíli zdobit školní schodiště. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.