Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Čestné uznání pro děti ze 3.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2023 v 23:59

Nadační fond Zlatý oříšek každoročně vyhlašuje soutěž pro šikovné, talentované děti či kolektivy z celé republiky. Děti z 3.A pilně pracovaly na svém vystoupení s minimuzikálem Červená karkulka a za své úsilí, krásný výkon si zasloužily Čestné uznání v kategorii školních tříd. Jako třídní učitelka jsem na ně moc hrdá a věřím, že až situace dovolí, budou moci svůj zpěv a částečný herecký výkon předvést širšímu publiku.

Přílohy

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.