Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Beseda „Živá knihovna“ - třída 4.C

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 25. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

21.10.2021 se třída 4.C zúčastnila 2.části besedy Společná cesta pod názvem „Živá knihovna“.

Školní akce probíhala on-line v počítačové učebně. Po přihlášení se žáci seznámili s několika hosty, kteří vyprávěli svůj životní příběh. Jednalo se o handicapované mladé lidi paní Kateřinu, pana Lukáše a pana Matěje. Děti se mohly ptát na vše, co je zajímalo. Časté dotazy se týkaly problémů, jak invalidní člověk zvládá různé překážky v běžném životě jako vozíčkář a neslyšící. Zda s tímto omezením také může sportovat apod…. Hosté trpělivě na všechny dotazy odpovídali a zdůraznili pomoc a potřebu osobních asistentů, tlumočníků a rodinných příslušníků.

Žáci ocenili houževnatost a pevnou vůli těchto lidí a závěrem měli pětibodovou stupnicí vyjádřit úspěšnost a přínos této besedy.

Poděkování také patří panu učiteli Machkovi, který dětem po celou dobu ochotně a trpělivě pomáhal.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.