Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Advent aneb příprava na Vánoce

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Ve středu 1.12. se všichni žáci 2.A vánočně ustrojili a vrhli se na vánoční výzdobu třídy. Vlastnoručně vyzdobili vánoční stromeček dvěma druhy ozdob a vyrobili krásné obrázky na nástěnku. Připomněli si tradice adventu – Barborky, Lucky, Mikuláše, zpívali koledy, vánoční písně, plnili různé úkoly, tančili tanečky a naučili se básničku, kterou předvedou, až k nám přijde Mikuláš se svou družinou.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.