Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Adaptační kurz 6.B

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 8. září 2021 v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Pondělkem žáci 6.B nastoupili na dvoudenní stmelovací kurz, kdy při společných aktivitách blíže poznávali nové spolužáky, novou třídní učitelku i sami sebe. Zázemím jim byl dětský klub Sluníčko v blízkosti ZŠ Jana Palacha. Hry se zaměřovaly na budování vzájemné důvěry, hledání svého místa v kolektivu, posilování sebedůvěry i překonávání vlastní nejistoty. Během pondělí si utvořili pravidla kurzu i třídy, která se zavázali respektovat, vyzkoušeli stezku odvahy, vzájemně se zachránili z pustého ostrova, opekli vuřty či marschmellouny. Dále zjistili, čím jsou jedineční, hráli na zvídavé reportéry a stavěli vlastní městečko, atd. Úterním dopolednem děti provázelo těšení se na oběd v podobě pizzy, diskuze o vlastních prožitcích, hodnocení aktivit a náplně programu. Domů se všichni rozešli s řadou zážitků a spokojené úsměvy prozrazovaly, že se stmelovací kurz vydařil.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.