Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Adaptační kurz 6.A

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září 2021 v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Ve dnech 9.9.a 10.9. se uskutečnil adaptační kurz 6.A. Cílem bylo seznámení žáků s novou třídní učitelkou a začlenění nově příchozích žákyň z Křesetic do kolektivu třídy. V průběhu dvou dnů si děti vyzkoušely několik společných aktivit, dozvěděly se o sobě mnoho zajímavých informací a nakonec si společně zvolily zástupce třídy do žákovského parlamentu. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.