Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

9.B : Poznáváme svoje smysly

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Při laboratorní práci z přírodopisu se žáci devátých tříd zaměřili na své smysly. Během své práce zjišťovali, jak dobře jejich smyslové orgány fungují, ale i jak mohou někdy klamat. Nejpodrobněji se věnovali svému zraku, ale nejvíce zážitků si odnesli z ověřování svých čichových a chuťových buněk.

Výsledky svých pozorování mohou využít i při volbě svého budoucího povolání.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.