Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.C : Návštěva a beseda v GASKu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Svátek sv. Václava patří k nejvýznamnějším dnům naší země. Žáci 4.C se zúčastnili programu o sv. Václavu v kutnohorské galerii. Beseda začala rituálem s ohněm a seznámení s novou technikou "kresba ohněm". Poté se děti odebraly do výstavního sálu, kde jim byl představen obraz patrona české země sv. Václava vytvořený touto technikou. Zároveň si paní lektorka s dětmi vyprávěla o historii a pověsti. Nakonec se žáci odebrali do tvořivé dílny a každý si dokončil obraz dle své fantazie. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.