Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.B : Výstava Václav II. – 750. výročí narození

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Uplynulo 750 let od narození krále Václava II., který „ač tělesné konstituce nemužné a založení nebojovného“, stal se prakticky nejmocnějším panovníkem střední Evropy konce 13. století.

Žáci třídy 4.B se vydali do Českého muzea stříbra objevovat, co se za vlády Václava II. událo a o co se tento panovník zasloužil.

Výstavou nás provedla paní Mgr. Vavrušková, která nám pohádkově vyložila celý život Václava II. od jeho narození po smrt.  Poté jsme měli za úkol vyplnit pracovní listy - nejdůležitější členy rodiny (matka, otec, manželka, syn), místo, kde byl Václav II. vězněn, úspěch – objevení stříbrných rud v Kutné Hoře, horní zákoník IRM, ražba pražských grošů ve Vlašském dvoře,…. . Prozkoumali jsme všechny vitríny – lebku, hračky, mince, …. .

Pohráli jsme si, stavěli jsme puzzle – Kutnohorského gradalálu (1490) a Václava II. (Codex Manesse, 14. století), vyplňovali jsme vitráž a předčítali zákoník.

Na závěr jsme si každý vyrazil svůj pražský groš na památku.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.