Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.B : Svatý Václav v GASKU

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Na konci září jsme si v hodinách českého jazyka připomněli sv. Václava, přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu.

Vydali jsme se do GASKU vyhledat jeho umělecké vyobrazení. Inspirovali jsme se tvorbou Svatopluka Klimeše, který pro svůj obraz svatého Václava zvolil netradiční prostředek – oheň.

Vyzkoušeli jsme si malování svíčkou i prskavkami, obrázek jsme dotvářeli popelem a hřebíky.

Výtvarnou techniku jsme si opravdu užívali, vznikly netradiční obrázky motivované jednou z neslavnějších osob naší doby.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.