Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.B : Společná cesta – každý jsme jedinečný

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Žáci čtvrtých tříd se v letošním školním roce zapojili do projektu MAP Kutnohorsko – Společná cesta.

Cílem tohoto projektu je, aby si žáci uvědomili, jaké je to být „jiný“ a zároveň dostali příležitost zamyslet se nad tím, jak by mělo vypadat ideální soužití lidí s různým sociálním nebo kulturním zázemím.

V prvním workshopu jsem si povídali o toleranci, empatii, diskriminaci,… . Jaké je to žít se zdravotním či sociálním handicapem. Zda bychom dorazili všichni stejně do cíle, kdybychom měli v životě stejnou startovní čáru.

Vyzkoušeli jsem si řadu aktivit, které nás vedly k zamyšlení.

Dvouhodinový workshop byl pro všechny přínosný, panovala příjemná, přátelská atmosféra.

Další workshop nás čeká online, máme se tedy na co těšit.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.