Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.B : Jak se žilo Chotkům na Kačině

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

V krásném sluníčkem zalitém zářijovém dnu jsme navštívili zámek Kačina. Tentokrát jsme prozkoumávali jeho vnitřní prostory.

Expozice nám umožnila nahlédnout do každodenního soukromého i veřejného života mužských i ženských členů rodu Chotků v 19. a v první polovině 20. století. V nově zbudované učebně jsme zhlédli dokument o životě Chotků, z puzzlů jsme sestavovali erb.

Prohlédli jsme si Chotkovskou rodovou knihovnu, divadlo, lékárnu, hospodářské zázemí zámku umístěné v suterénních prostorách zámku, i kočáry, kterými se Chotkové přepravovali na plesy. Nadchla nás také svatebně vyzdobená kaple s alchymistickou dílnou.

I tentokrát se nám tajil dech. Kdyby nebylo Jana Rudolfa Chotka, nemohli bychom tento empírový skvost obdivovat.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.