Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3.B bruslí …

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 10. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

… rozhodně ne v učivu, ale na ledové ploše kutnohorského zimního stadionu. Žáci se zde zdokonalují v jízdě vpřed, zatáčení, zastavení na místě. V následujících hodinách si zkusí např. jízdu na jedné brusli, jízdu vzad, podjíždění hrazdiček ve dřepu, nebudou chybět ani další dovednostní činnosti a různé zábavné hry.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.