Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3.A za historií po Kutné Hoře

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 21. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2024 v 23:59

V pátek jsme se vypravili do centra našeho města, abychom prohloubili své vědomosti týkající se nejvýznamnějších památek Kutné Hory. Putování jsme započali na Palackého náměstí, kde jsme se dozvěděli, jak dříve vypadala radnice a kde původně stála. Pokračovali jsme k Vlašskému dvoru, následně ke Kostelu sv. Jakuba, Ruthardkou k Hrádku, kolem Jezuitské koleje k Chrámu sv. Barbory. Putování bylo protkáno informacemi o významných osobnostech, jež zde žily a působily, ale také pověstmi či perličkami ze života lidí ve středověku. Také jsme díky poutavému povídání pana průvodce poznali některé architektonické prvky či zvláštnosti.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.