Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3.A a svatý Martin

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2023 v 23:59

11.11. přijíždí Martin na bílém koni. To je jedna z pranostik, které jsme si v úvodu našeho projektu připomněli a vysvětlili. Dalšími jsou např.: Po svatém Martině schováme se v peřině. Martinův led bude vodou hned. Přijede-li na žlutém koni (sucho), bude tuhá a suchá zima. Přečetli jsme si legendu o této postavě, luštili křížovky vyhledávali pravdivá tvrzení, hledali slova příbuzná nebo slovní druhy, hráli jsme hru „běhavka“ (hledali schovaná slova a doplňovali je do vět). V matematice jsme řešili, jaké letos bude svatomartinské víno, hledali jsme martinské rohlíčky s příklady s násobilkou.  Už víme, proč se na sv. Martina peče husa a také jsme si zazpívali písničky o tomto světci. V závěru na nás čekala sladká odměna v podobě skutečných martinských rohlíčků.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.