Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3. A a Božena Němcová

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Ve čtvrtek měla naše třída projektový den na téma Božena Němcová a její pohádky. Nejprve jsme si řekli základní informace o autorčině životě, pak jsme pokračovali čtenářskou dílnou a snad nejznámějším dílem, Babičkou. Přečetli jsme si dvě krátké ukázky z tohoto díla a následně pracovali s textem, vyhledávali informace, luštili křížovku, pustili jsme si i ukázky z filmu. Pak jsem se vrhli na autorčiny pohádky. Ty, které známe, jsme si připomněli pomocí obrázků a filmových ukázek, a které jsme dosud neznali, jsme si po celé září četli. Také jsme si zasoutěžili. Děti poznávaly prostřednictvím obrázků nejznámější pohádky. V druhém kole děti samy kreslily jednoduché hádanky, ze kterých ostatní měly poznat názvy pohádek. V závěru jsme si zpívali písničky z pohádek, jež byly natočeny na motivy B. Němcové. Další den jsme vyráběli záložky s iniciálami autorky a motivy pohádek. A nebyla by to naše třída, kdyby nevyrobila velkou záložku se stejným tématem. Celý projekt završíme pondělní návštěvou interaktivní výstavy Svět pohádek Boženy Němcové. Ta se nachází v Praze, v prostorách obchodního domu Kotva. Už se moc těšíme.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.