Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

2.B na Kačině

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 15. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Dne 14.10. navštívila 2.B Kačinu, kde byl pořádán pestrý dopolední program paní lektorkou ze spolku POD HORAMI. Program byl o přírodě, zaměřený na znalosti o stromech. Nejprve jsme pracovali ve vnitřní učebně, kde děti třídily listnaté a jehličnaté stromy, zopakovaly si rozdíl mezi stromem a keřem, TV program je seznámil s vývojem stromu od semínka. Poslední prací uvnitř bylo vyplňování pracovního listu. Poté jsme odešli do učebny venkovní, kde jsme vnímali prostředí lesa všemy smysly - poznávali jsme stromy podle listů, škůdce lesa, lesní ekosystémem, stáří stromů, zahráli jsme si hru, kde jsme určovali lesní patra podle zvířátek, která je obývají. Bylo to zajímavé, poučné, dopnili jsme znalosti ze školy zážitkovým učením, je to aktuálně probírané učivo.

 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.